Domů Termíny Relax plavby

Termíny plaveb

R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
811 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
766 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
811 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
766 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
930 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
493 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
471 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
930 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
493 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
16.05.2020 (So) - 23.05.2020 (So)
471 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
811 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
766 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
811 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
766 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
1 009 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
924 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
493 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
471 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
1 009 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
924 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
493 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
23.05.2020 (So) - 30.05.2020 (So)
471 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
805 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
658 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
658 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
805 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
567 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
516 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
1 009 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
924 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
567 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
516 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
1 009 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
924 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
567 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
516 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
1 009 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
924 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
805 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
658 EUR za 1 osobu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
30.05.2020 (So) - 06.06.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
805 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
658 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
658 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
578 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
879 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
805 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
1 128 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
567 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
516 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
1 128 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
567 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
06.06.2020 (So) - 13.06.2020 (So)
516 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
981 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
913 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
760 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
697 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
760 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
697 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
981 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
913 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
1 128 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
1 128 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
601 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
13.06.2020 (So) - 20.06.2020 (So)
544 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
981 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
816 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
760 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
816 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
760 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
1 049 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
981 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
1 208 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória PREMIUM SUPERIOR
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
1 128 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
646 EUR za 1 osobu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL (predtým B)
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
590 EUR za 1 osobu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM SUPERIOR
20.06.2020 (So) - 27.06.2020 (So)
1 208 EUR za 1 osobu
Názov plavby Termín Cena za osobu Kajuta Kategória lodi
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 811 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 766 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 578 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 578 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 811 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 766 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 930 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 879 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 493 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 16.05. - 23.05.2020 471 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 930 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 879 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 493 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 16.05. - 23.05.2020 471 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 811 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 766 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 578 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 578 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 811 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 766 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 1 009 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 924 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 493 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 23.05. - 30.05.2020 471 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 1 009 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 924 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 493 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 23.05. - 30.05.2020 471 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 879 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 805 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 658 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 578 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 658 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 578 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 879 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 805 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 567 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 516 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 1 009 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 924 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 567 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 30.05. - 06.06.2020 516 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 1 009 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 924 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 567 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 516 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 1 009 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 924 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 879 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 805 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 658 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R4 - Poklady Severnej Dalmácie (zo Splitu) 30.05. - 06.06.2020 578 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 879 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 805 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 658 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 578 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 658 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 578 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 879 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 805 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 1 128 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 1 049 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 567 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 06.06. - 13.06.2020 516 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 1 128 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 1 049 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 567 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 06.06. - 13.06.2020 516 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 981 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 913 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 760 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 697 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 760 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 697 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 981 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 913 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 1 128 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 1 049 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 13.06. - 20.06.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 1 128 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 1 049 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 601 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 13.06. - 20.06.2020 544 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 1 049 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 981 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 816 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 760 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 20.06. - 27.06.2020 816 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 20.06. - 27.06.2020 760 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 20.06. - 27.06.2020 1 049 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 20.06. - 27.06.2020 981 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 1 208 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 1 128 EUR Pod palubou PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 646 EUR Na palube TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R1 - Magické ostrovy Kvarneru (z Opatije) 20.06. - 27.06.2020 590 EUR Pod palubou TRADITIONAL (predtým B) Detail termínu
R2 - Južný prieskumník (zo Splitu) 20.06. - 27.06.2020 1 208 EUR Na palube PREMIUM SUPERIOR Detail termínu
1234