Domů Informácie Lodný poriadok

Lodný poriadok

 1. Všetci pasažieri na palube lode sú povinní prijať a dodržiavať tento Lodný poriadok v celom jeho rozsahu.
 2. Kapitán má právo zmeniť trasu plavby oproti plánovanému programu z dôvodu zlého počasia či za iných nepriaznivých okolností.
 3. Pasažieri sú povinní odovzdať prvý deň plavby svoje cestovné doklady kapitánovi na registráciu.
 4. Vzhľadom na to, že lode sú extrémne akustické, predpokladá sa, že sa pasažieri budú správať umiernene. Zvláštny ohľad treba brať na dodržiavanie nočného pokoja na lodi od 24.00 hod. V národných parkoch začína nočný pokoj ešte skôr a pasažieri na to budú posádkou lode upozornení.
 5. Ak loď pláva, je prísne zakázané skákať z lode do mora, potápať sa, alebo šplhať na stožiare lodi.
 6. Je zakázané fajčenie v jedálni a v kajutách lodi. Fajčenie je povolené len na palube lode a pasažieri musia ohorky vyhadzovať len na miesta na to určené, nie cez palubu do mora.
 7. Je zakázané vynášanie matracov, vankúšov, diek a obliečok z kajút na palubu lode.
 8. Je zakázané nosiť na loď vlastné jedlo či nápoje (alkoholické i nealkoholické), vrátane produktov zakúpených v obchodoch a stánkoch v prístavoch. Výnimkou sú produkty špeciálnej výživy, lieky či dojčenská strava. Miestne špeciality zakúpené počas pobytu v prístavoch musia byť odovzdané na uskladnenie personálu lode a budú pasažierovi vydané späť na konci plavby.
 9. Je zakázané hádzať do mora akékoľvek odpadky.
 10. Do záchodov sa nesmie vhadzovať nič iné okrem toaletného papiera, v opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu záchodu.
 11. Ak loď pláva, musia pasažieri ubytovaní v podpalubných kajutách zatvárať okná. V opačnom prípade by mohla morská voda cez otvorené okno nastriekať do kajuty.
 12. Za zlého počasia je potrebné sa na lodi pohybovať opatrne, pokiaľ možno pohyb obmedziť na minimum. Podlahy môžu byť mokré a klzké.
 13. Pasažieri musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní z jednej lode na druhú, keď sú lode ukotvené v prístave vedľa seba. Pri takomto prechádzaní sa odporúča požiadať posádku lode o pomoc, avšak zodpovednosť pri tom nesie každý pasažier sám za seba.
 14. Pasažieri sú povinní dodržiavať časy raňajok a obedov (príp. večerí) a rovnako tak aj časy vyplávaní lode do ďalšieho prístavu (tieto časy sú vyvesené v hale lodi).
 15. Pasažier je povinný uhradiť kapitánovi lode všetky škody, ktoré počas svojho pobytu na lodi spôsobí alebo zaviní. Za stratu kľúčov od kajuty je na mieste účtovaný poplatok 150 HRK za 1 stratený kľúč.
 16. Voda a elektrina (získavaná na lodi pomocou generátora) môžu byť problémom na každej lodi, preto sú pasažieri vyzývaní k ich šetrnej spotrebe a užívaní.
 17. Bezpečnostné pásy sú umiestnené pod sedadlami v jedálni alebo pod lôžkami v kajutách (záleží od typu lode).
 18. S akýmikoľvek otázkami sa obracajte na kapitána lode a jeho posádku - radi vám vyjdú v ústrety. Ak nebudete s ich servisom spokojní, kontaktujte prosím našu cestovnú kanceláriu a zároveň svoje pripomienky či sťažnosti zapíšte do "Knihy sťažností", ktorá je k dispozícii na každej lodi.
 19. V cene plavby nie je zahrnuté prepitné členom posádky lode a spokojní pasažieri odmeňujú posádku prepitným podľa vlastného uváženia.

Pozor! Nedodržiavanie tohto lodného poriadku môže viesť až k ukončeniu plavby klienta bez nároku vrátenia peňazí.