Domů Informácie Cestovné poistenie

Cestovné poistenie do Chorvátska

Najdôležitejším poistením pre cestu do zahraničia je poistenie liečebných nákladov - v prípade úrazu či choroby vám poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na lekárske ošetrenie. Pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii si dohodnite tiež poistenie storna zájazdu zo zdravotných a iných vážnych dôvodov, ktoré vám nedovolí na dovolenku odísť (choroba, úmrtie poisteného alebo jemu blízkej osoby, alebo vznik škody na majetku vplyvom živelnej udalosti - požiar, výbuch, povodeň apod.). V týchto prípadoch vám poisťovňa vracia čiastku 80% zo zaplatených stornovacích poplatkov. Zoznámte sa vopred so všeobecnými podmienkami cestovnej kancelárie.

Komplexné poistenie pre plavby loďou

Spolupracujeme s poisťovňou Uniqa a pre zájazdy typu plavba loďou ponúkame komplexné poistenie so sadzbou K6S a K7S (závisí na cene plavby).

Sazba K6S - 43 Kč/deň (pre plavby do 37 500 Kč/osobu)

Sazba K7S - 63 Kč/deň (pre plavby s cenou nad 37 500 Kč/osobu)

 

Komplexné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriáciu poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna.

Tieto sadzby dostačujúce pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Odkazy

Uniqa - cestovní pojištění

Pokyny pro případ pojistné události

Formulář k nahlášení pojistné události - Cestovní pojištění - léčebné výlohy, asistenční služby, zavazadla a odpovědnost za škodu

Formulář k nahlášení pojistné události - Úrazové pojištění

Formulář k nahlášení pojistné události - Stornovací poplatky