Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou

Cestovní kancelář Novalja s.r.o.

Nasledujúce podmienky platia pre zájazdy Cestovnej kancelárie Novalja s.r.o. (ďalej len "CK") typu plavba loďou (ďalej len "plavba") a platia pre individuálne zájazdy na lodi, tak pre skupinové plavby, kedy si zákazník rezervuje celú loď pre uzavretú skupinu. Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou sú súčasťou uzatvorenej Zmluvy o zájazde. Dojednania obsiahnuté v Zmluve o zájazde majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre plavby loďou.

Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou 2020 (v češtine)