Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou

Nasledujúce podmienky platia pre pobyty cestovnej kancelárie Novalja s.r.o. (ďalej len „CK“) typu plavba loďou (ďalej tiež len „plavba“) a platia ako pre individuálne plavby loďou, tak aj pre skupinové plavby, kedy si zákazník rezervuje celú loď pre uzavretú skupinu. Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou sú súčasťou uzatvorenej Zmluvy o ubytovaní. Dohody obsiahnuté v Zmluve o ubytovaní majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre plavby loďou.

Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou 2023 (v češtine)