Domů Informácie Platobné a storno podmienky

Platobné a storno podmienky

Prosíme, prečítajte si pozorne nasledujúce platobné a storno podmienky pre zájazdy typu plavby loďou. Vzhľadom na výšku stornopoplatkov vám odporúčame dohodnúť si minimálne poistenie storna zájazdu. Je súčasťou tzv. Komplexního pojištění, ktoré klientom ponúkame.

Platobné podmienky - individuálne plavby

Po obdržaní vašej online rezervácie overujeme dostupnosť vybraného termínu u zahraničného partnera. Potom vám zašleme zmluvu o zájazde a vyzveme vás k úhrade zálohy vo výške 50% z celkovej ceny plavby. Zaplatením tejto zálohy sa rezervácia stáva záväznou.

Zvyšných 50% je potrebné doplatiť najneskôr 35 dní pred začatím plavby. V prípade objednávky plavby neskôr ako 35 dní pred jej začatím je nutné uhradiť celú čiastku naraz.

Nevratná záloha

V prípade zrušenia objednávky plavby po zaplatení zálohy 50% je vždy účtovaná minimálna nevratná čiastka - nevratná záloha.

U plavieb na lodiach kategórií Premium Superior, Premium, Traditional En Suite a Traditional robí táto nevratná záloha 1 900 Kč na osobu.

U plavieb na lodiach kategórií Deluxe Superior a Deluxe je táto nevratná záloha vo výške 3 800 Kč na osobu.

Platobné podmienky - skupinové plavby

U prenájmu lode pri skupinových plavbách sa rezervácia stáva záväznou zaplatením zálohy vo výške 56 000 Kč za loď (tj. nevratná záloha). Zvyšnú časť ceny je potrebné uhradiť najneskôr 35 dní pred termínom odchodu.

Zrušenie plavby zo strany klienta

Pri zrušení plavby po zaplatení zálohy sú účtované tieto stornopoplatky - vždy však bude ako stornopoplatok účtovaná minimálne nevratná záloha vo výške 1 900 Kč na osobu, príp. 3 800 Kč na osobu (podľa kategórie lodi), príp. 56 000 Kč (za loď) u skupinovej plavby.

Storno podmienky pre individuálne plavby

Stornopoplatky sú počítané z celkovej ceny plavby zníženej o nevratnú zálohu (ak nie je uvedené inak).

  • do 35 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy 1 900 Kč/3 800 Kč (za osobu)
  • od 29 do 22 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy + 25% z ceny zníženej o nevratnú zálohu
  • od 21 do 15 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy + 50% z ceny zníženej o nevratnú zálohu
  • od 14 do 0 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške 100% celkovej ceny

Príklad výpočtu storno poplatku

Celková cena individuálnej plavby je 26 000 Kč, klient zruší objednávku plavby 25 dní pred začiatkom plavby - bude mu účtovaný stornopoplatok vo výške 1 900 Kč (nevratná záloha) + 25% z 24 100 Kč (tj. 26 000 - 1 900) - celkový stornopoplatok teda bude 6 025 Kč.

Storno podmienky pre skupinové plavby (prenájom lodi)

  • do 70 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy 56 000 Kč (za loď),
  • od 69 do 60 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy + 25% z ceny zníženej o nevratnú zálohu
  • od 59 do 50 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy + 50% z ceny zníženej o nevratnú zálohu
  • od 49 do 41 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške nevratnej zálohy + 75% z ceny zníženej o nevratnú zálohu
  • od 40 do 0 dní do začiatku plavby - stornopoplatok vo výške 100% celkovej ceny

Poplatok pri zmene mena účastníka alebo dátumu plavby

Pri zmene mena účastníka alebo dátumu plavby oproti zmluve do 30 dní pred začiatkom plavby je účtovaný poplatok vo výške 550 Kč na osobu (za každú zmenu).

Ak je zmena oznámená neskôr ako 30 dní do začiatku plavby, potom platia storno poplatky ako v prípade zrušenia plavby zo strany klienta.

Zrušenie plavby zo strany organizátora

Organizátor plavby môže plavbu zrušiť pre nedostatok účastníkov - tj. keď je ich menej ako 10. V takomto prípade ponúkne klientovi alternatívnu plavbu, kategóriu lodi či iný termín, prípadne vráti klientovi späť celú zaplatenú čiastku (vrátane nevratnej zálohy 1 900 Kč/3 800 Kč).