Domů Termíny Cykloplavby

Termíny plavieb

C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
554 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
517 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
791 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
517 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
554 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
03.10.2020 (So) - 10.10.2020 (So)
754 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
10.10.2020 (So) - 17.10.2020 (So)
517 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
10.10.2020 (So) - 17.10.2020 (So)
554 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
24.04.2021 (So) - 01.05.2021 (So)
513 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
24.04.2021 (So) - 01.05.2021 (So)
479 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
24.04.2021 (So) - 01.05.2021 (So)
513 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
24.04.2021 (So) - 01.05.2021 (So)
479 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
806 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
760 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
01.05.2021 (So) - 08.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
806 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
760 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
08.05.2021 (So) - 15.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
806 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
760 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
15.05.2021 (So) - 22.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
806 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
760 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
22.05.2021 (So) - 29.05.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
873 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
800 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
29.05.2021 (So) - 05.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
873 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
800 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
05.06.2021 (So) - 12.06.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C5 - Na bicykli len zľahka (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
26.06.2021 (So) - 03.07.2021 (So)
845 EUR za 1 osobu
C5 - Na bicykli len zľahka (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
26.06.2021 (So) - 03.07.2021 (So)
789 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
974 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
907 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
04.09.2021 (So) - 11.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
974 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
907 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
755 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
11.09.2021 (So) - 18.09.2021 (So)
693 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
873 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
800 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
654 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
18.09.2021 (So) - 25.09.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
806 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória PREMIUM (predtým A+)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
760 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
575 EUR za 1 osobu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
25.09.2021 (So) - 02.10.2021 (So)
541 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Na palube
Kategória PREMIUM (predtým A+)
02.10.2021 (So) - 09.10.2021 (So)
732 EUR za 1 osobu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) Pod palubou
Kategória TRADITIONAL EN SUITE (predtým A)
02.10.2021 (So) - 09.10.2021 (So)
479 EUR za 1 osobu
Názov plavby Termín Cena za osobu Kajuta Kategória lodi
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 03.10. - 10.10.2020 554 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 03.10. - 10.10.2020 517 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 03.10. - 10.10.2020 791 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 03.10. - 10.10.2020 517 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 03.10. - 10.10.2020 554 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 03.10. - 10.10.2020 754 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 10.10. - 17.10.2020 517 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 10.10. - 17.10.2020 554 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 24.04. - 01.05.2021 513 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 24.04. - 01.05.2021 479 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 24.04. - 01.05.2021 513 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 24.04. - 01.05.2021 479 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 806 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 760 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 01.05. - 08.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 01.05. - 08.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 01.05. - 08.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 01.05. - 08.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) 01.05. - 08.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 08.05. - 15.05.2021 806 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 08.05. - 15.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 08.05. - 15.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 08.05. - 15.05.2021 760 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 08.05. - 15.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 08.05. - 15.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 08.05. - 15.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 08.05. - 15.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 15.05. - 22.05.2021 806 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 15.05. - 22.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 15.05. - 22.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 15.05. - 22.05.2021 760 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 15.05. - 22.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 15.05. - 22.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 15.05. - 22.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 15.05. - 22.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 22.05. - 29.05.2021 806 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 22.05. - 29.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 22.05. - 29.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 22.05. - 29.05.2021 760 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 22.05. - 29.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 22.05. - 29.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 22.05. - 29.05.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 22.05. - 29.05.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 29.05. - 05.06.2021 873 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 29.05. - 05.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 29.05. - 05.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 29.05. - 05.06.2021 800 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 29.05. - 05.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 05.06. - 12.06.2021 873 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 05.06. - 12.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 05.06. - 12.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 05.06. - 12.06.2021 800 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 05.06. - 12.06.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C5 - Na bicykli len zľahka (z Opatije) 26.06. - 03.07.2021 845 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C5 - Na bicykli len zľahka (z Opatije) 26.06. - 03.07.2021 789 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 04.09. - 11.09.2021 974 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 04.09. - 11.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 04.09. - 11.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 04.09. - 11.09.2021 907 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 04.09. - 11.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 04.09. - 11.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 04.09. - 11.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 04.09. - 11.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 11.09. - 18.09.2021 974 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 11.09. - 18.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 11.09. - 18.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 11.09. - 18.09.2021 907 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 11.09. - 18.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 11.09. - 18.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 11.09. - 18.09.2021 755 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 11.09. - 18.09.2021 693 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 18.09. - 25.09.2021 873 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 18.09. - 25.09.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 18.09. - 25.09.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 18.09. - 25.09.2021 800 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 18.09. - 25.09.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 18.09. - 25.09.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 18.09. - 25.09.2021 654 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 18.09. - 25.09.2021 575 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 806 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 760 EUR Pod palubou PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 25.09. - 02.10.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C1 - Kvarner na bicykli (z Opatije) 25.09. - 02.10.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 25.09. - 02.10.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C4 - Cyklistika, turistika, kúpanie (z Opatije) 25.09. - 02.10.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 575 EUR Na palube TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C3 - Dalmácia sever na bicykli (zo Splitu) 25.09. - 02.10.2021 541 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 02.10. - 09.10.2021 732 EUR Na palube PREMIUM (predtým A+) Detail termínu
C2 - Dalmácia juh na bicykli (zo Splitu) 02.10. - 09.10.2021 479 EUR Pod palubou TRADITIONAL EN SUITE (predtým A) Detail termínu
12